Sky Pro Team logo
špedicija, transport, logistika
carinsko posredovanje

Carinsko posredovanje

Brzo i kvalitetno carinjenje robe je preduslov uspešnog poslovanja svakog preduzeća koje se bavi uvozom/izvozom robe.Carinski agenti SKY PRO TEAM-a imaju dugogodisnje iskustvo u pruzanju usluga iz oblasti carinskog posredovanja.

Proces zastupanja u carinskom postupku obuhvata priprema kompletne neophodne carinske dokumentacije, savetodavni deo iz oblasti međunarodne špedicije, ostvarivanje najboljeg uvida u sferi carinskih tarifa.


Konkretno iz oblasti carinskog posredovanja pruzamo sledeće usluge:

 • Granično prijavljivanje pošiljki
 • Prenaupućenje pošiljki do krajnjih carinskih ispostava (uvoz i tranzit)
 • Posredovanje kod graničnih inspekcijskih službi (fitopatološka,
   veterinarska,    radiološka,ekološka, sanitarna i trž¡šna)
 • Carinjenje pošiljki (uvoz, izvoz, privremeni uvoz, privremeni izvoz,
   reeksport)
 • Izrada prateće dokumentacije (CMR, EUR i sl.)  • Smeštaj robe pod
   carinski nadzor

 
 
Upit za
transport

Popunite naš jednostavan formular sa najosnovnijim podacima o transportu i mi ćemo Vam se ubrzo javiti sa najpovoljnijom ponudom. 
 
Upit za
carinsko
posredovanje

Popunite naš jednostavan formular sa najosnovnijim podacima o carinskom posredovanju i mi ćemo Vam se ubrzo javiti sa najpovoljnijom ponudom.

Sky Pro Team
Španskih boraca 32a/lok.4
11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 313 9586
e-mail. office@skyproteam.rs
Za ostale lokacije kliknite ovde