Sky Pro Team logo
špedicija, transport, logistika

Incoterms pariteti

Incoterm ili pariteti predstavljaju uslove međunarodne trgovine koji se najčešće koriste u svakodnevnoj praksi. Oni se koriste kako bi se podelili troškovi i odgovornosti između kupca i prodavca. Zasnovani su na Konvenciji Ujedinjenih Nacija o Ugovorima o međunarodnoj trgovini.

Pojmovi i skraćenice su ukratko objašnjeni u tekstu koji sledi, a detaljno objašnjenje u PDF formatu možete skinuti ovde.

Radi lakšeg snalaženja u korišćenju Incoterms pravila ona su grupisana u dve grupe:

  1. Pravila za svaki vid ili vidove prevoza:

EXW (Ex Works) – Franko fabrika
FCA (Free Carrier) – Franko prevoznik
CPT (Carriage paid to) – Prevoz plaćen do
CIP (Carriage and insurance paid to) – Prevoz i osiguranje plaćeni do
DAT (Delivered at terminal) – Isporučeno na terminalu
DAP (Delivered at place) – Isporučeno u mestu
DDP (Delivered, duty paid) – Isporučeno sa plaćenim dažbinama

  1. Pravila za pomorski i transport unutrašnjim plovnim putevima

FAS (Free alogside ship) – Franko uz bok broda
FOB (Free on board) – Franko brod
CFR (Cost anf freight) – Troškovi i vozarina
CIF (Cost, insurance and freight) – Troškovi, osiguranje i vozarina

Sky Pro Team
Španskih boraca 32a/lok.4
11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 313 9586
e-mail. office@skyproteam.rs
Za ostale lokacije kliknite ovde