Sky Pro Team logo
špedicija, transport, logistika
transport kontejnera

Dimenzije kontejnera

Kontejner je manipulativna transportna oprema, najčešće u obliku zatvorene posude, koja služi za formiranje krupnih manipulativnih jedinica tereta u cilju racionalizacije manipulativnih i skladišnih operacija.

 
HIGHT CUBE 40'
 Unutrašnja dužina
39'5"
12.01 m
 Unutrašnja širina
7'8"
2.33 m
 Unurašnja visina
8'10"
2.38 m
 Širina vrata
7'8"
2.33 m
 Visina vrata
8'5"
2.56 m
 Kapacitet
2,694 ft³
76.28 m³
 Težina kontejnera
8,750 lb
3,968 kg
 Težina tovara max.
58,450 lb
26,512 kg 
STANDARD 40'
HIGHT CUBE 40'
 Unutrašnja dužina
39'5"
12.01 m
39'5"
12.01 m
 Unutrašnja širina
7'8"
2.33 m
7'8"
2.33 m
 Unurašnja visina
7'10"
2.38 m
8'10"
2.38 m
 Širina vrata
7'8"
2.33 m
7'8"
2.33 m
 Visina vrata
7'6"
2.28 m
8'5"
2.56 m
 Kapacitet
2,390 ft³
67.67 m³
2,694 ft³
76.28 m³
 Težina kontejnera
8,160 lb
3,701 kg
8,750 lb
3,968 kg
 Težina tovara max.
59,040 lb
26,780 kg
58,450 lb
26,512 kg 
OPEN TOP 20'
OPEN TOP 40'
 Unutrašnja dužina
19'4"
5.89 m
39'5"
12.01 m
 Unutrašnja širina
7'7"
2.31 m
7'8"
2.33 m
 Unurašnja visina
7'8"
2.33 m
7'8"
2.33 m
 Širina vrata
7'6"
2.28 m
7'8"
2.33 m
 Visina vrata
7'2"
2.18 m
7'5"
2.26 m
 Kapacitet
1,136 ft³
32.16 m³
2,350 ft³
66.54 m³
 Težina kontejnera
5,280 lb
2,394 kg
8,490 lb
3,850 kg
 Težina tovara max.
47,620 lb
21,600 kg
58,710 lb
26,630 kg 
FRIGO 20'
FRIGO 40'
 Unutrašnja dužina
17'8"
5.38 m
37'8"
11.48 m
 Unutrašnja širina
7'5"
2.26 m
7'5"
2.26 m
 Unurašnja visina
7'5"
2.26 m
7'2"
2.18 m
 Širina vrata
7'5"
2.26 m
7'5"
2.26 m
 Visina vrata
7'3"
2.20 m
7'0"
2.13 m
 Kapacitet
1,100 ft³
28.31 m³
2,040 ft³
57.76 m³
 Težina kontejnera
7,040 lb
3,193 kg
10,780 lb
4,889 kg
 Težina tovara max.
45,760 lb
20,756 kg
56,276 lb
25,526 kg 
FLAT RACK 20'
FLAT RACK 40'
 Unutrašnja dužina
18'5"
5.61 m
39'7"
12.06 m
 Unutrašnja širina
7'3"
2.20 m
6'10"
2.08 m
 Unurašnja visina
7'4"
2.23 m
6'5"
1.95 m
 Težina kontejnera
5,578 lb
2,530 kg
12,081 lb
5,497 kg
 Težina tovara max.
47,333 lb
21,469 kg
85,800 lb
38,918 kg
Sky Pro Team
Španskih boraca 32a/lok.4
11070 Novi Beograd
Tel/Fax: +381 11 313 9586
e-mail. office@skyproteam.rs
Za ostale lokacije kliknite ovde